درباره ما

گروه تصمیم یاران مدیریت در هزاره سوم
گروه تصمیم یاران مدیریت در هزاره سوم آسیا از سال ۱۳۸۳ هجری شمسی در قالب یک گروه مطالعاتی و پژوهشی شکل گرفته و اینک در هیات و قامت یک هلدینگ مدیریت و آینده پژوهی در خدمت توسعه دانش و تعالی اندیشه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در این میان دست همه فضلا، اندیشمندان، محققان و دانشمندان سرزمین سترگ ایران اسلامی را برای همکاری به گرمی می فشاریم.
چشم انداز سازمانی ما؛
تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی کارآمدترین، بزرگترین و به روزترین هلدینگ مدیریت دانش و آینده پژوهی در ایران و تا سال ۲۰۳۰ میلادی بزرگترین و کارآمدترین در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهیم بود. انشاء الله تعالی.
ماموریت سازمانی ما؛
ارتقاء سطح دانش و بینش و مدیریت دانش و توانمند سازی مدیران کارآفرین و کارآفرینان خلاق و پرورش مدیران جو ان با استعداد و نخبه ایران برای مدیریت بر سازمان های ایرانی و حتی جهانی، تصمیم سازی برای مدیران خلاق، همچنین تسریع و تسهیل در دسترسی به منابع آموزشی و پژوهشی روز جهان.
ارزشهای سازمانی؛
خلاقیت و نوآوری
مشتری مداری؛ در اولویت قرار داشتن خواسته های مشتری
مسولیت پذیری، پاسخپویی، تعهد، مسولیت های اجتماعی
شادی و سلامت؛ توجه به سلامت کارکنان، توجه به سلامت خانواده
رقابت پذیری؛ سرعت در توسعه کسب و کار، چابکی سازمانی، نیروی انسانی پویا
دانش محوری و یادگیری؛ تخصص گرایی، علم گرایی، پژوهش محوری و یادگیری
کار تیمی؛ مشارکت سازمانی، خط جمعی، کار گروهی، همدلی
رفتار شهروندی _ سازمانی؛ صداقت، احترام، صمیمیت، تعلق خاطر