چشم انداز

  • چشم انداز سازمانی ما
  • تا سال ۱۴۰۴ شمسی کارآمدترین، بزرگترین و به روز ترین شرکت مشاوره مدیریتی، امور مالی، ریسک سرمایه گزاری، تصمیم یار مدیریت و آینده پژوهی در ایران و تا سال  ۲۰۳۰ میلادی بزرگترین و کارآمدترین در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهیم بود.